Doctrine Unites! | Tag Archive | Doug Wilson

Browsing Tag »Doug Wilson«

The Nine Points of URCNA Synod 2007 Against Final Justification by Works and other Federal Vision Heresies in Tagalog

October 22, 2017

"9. Sinomang nagtuturo na mayroong hiwalay at pangwakas na pagaaring-ganap na may bahagi ang katuwiran o kabanalan na mula sa isang Kristiyano (HC 52; BC 37)."

© 2020 Doctrine Unites!.