Doctrine Unites! | Tag Archive | Federal Vision

Browsing Tag »Federal Vision«

7 Theses Against the Federal re-Vision-ist Heresy of Final Justification by Works

October 23, 2017

The ARP, OPC, PCA, RCUS, URCNA, OCRC, WPCUS, RPCUS and the RPCNA have all made public statements rejecting the FV. Some are bold enough to call it “heresy.”

The Nine Points of URCNA Synod 2007 Against Final Justification by Works and other Federal Vision Heresies in Tagalog

October 22, 2017

"9. Sinomang nagtuturo na mayroong hiwalay at pangwakas na pagaaring-ganap na may bahagi ang katuwiran o kabanalan na mula sa isang Kristiyano (HC 52; BC 37)."

© 2019 Doctrine Unites!.